Daxil ol:


Left Baner ecity_baner
  • Kateqoriyalar

Bakı,
5219
(0) Bakı Avropa Liseyi

3D Panorama : www.eurolyceum.az
Sezon : +994 12 497 10 81
Facebook : contact@eurolyceum.az
Twitter : 09:00 To 18:00
Address : Azərbaycan, Bakı, M. və L. Rostropoviçlər küç., 21

Qalereya

Bakı Avropa Liseyi   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan istedadlı uşaqlar üçün dövlət məktəbidir. Bakı Avropa Liseyi yüksək tədris standartlarına əsaslanan, şəxsiyyətə yönəlmiş və demokratik prinsiplərə əsasən idarə olunan innovativ məktəb kimi yüksək imicə malikdir. Liseyin nüfuzu yüksək rəqabətli qəbul prosesində öz əksini tapıb. 23 il ərzində (1991-2014) Bakı Avropa Liseyinin 22 buraxılışı  olmuşdur.

          Bakı Avropa Liseyinin əsas məqsədləri:

  • Istedadlı uşaqların intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması və inkişafı, onların şəxsiyyətinin yüksək mənəvi və mədəni dəyərlərə əsaslanaraq formalaşdırılmasıdır.
  • XXI əsrdə şagirdlərin ehtiyac duyduqları kompetensiyaları, həyat boyu öyrənmək və cəmiyyət üçün məhsuldar üzv olması üçün vacib olan qabiliyyətləri inkişaf etdirmək üçün müvafiq imkanların və yolların təmin edilməsidir.
View More
Details Page

Elaktron Kataloq