Məsafəyə görə axtar:


Left Baner ecity_baner
  • Bizə üzv ol

Bakı,
3599
(5.5) TOYOTA Baki mərkəzi

İş vaxtı : 18:00 To 22:00
Address : Azerbaycan baku
Kompaniya :  Tezliklə kompaniya yerləşdiriləcək 

Məlumat

Toyota idarə edən hər bir şəxs bizim yaratdığımız hər bir avtomobilin keyfiyyətinə yaxşı bələddir. Hər bir Toyota ciddi şəkildə yoxlanılır, fərdi əllə yoxlamalardan tutmuş ekstremal hava testlərinə qədər bütün sınaqlardan keçir. Biz hər bir Toyotaya öz şəxsi avtomobilimiz kimi yanaşırıq və həmişə öz yaratdığımız avtomobillərin təkmilləşdirilməsi yollarını axtarırıq.

Details Page

Xəritə